forum prawa mediów elektronicznych
3.

Kiedy?

4-5 kwietnia 2017

Gdzie?

Technopark Pomerania

ul. Cyfrowa 4, Szczecin

za ile?

bezpłatnie!

Nasze wydarzenie jest w całości finansowane ze środków

sponsorów i partnerów strategicznych

o wydarzeniu

Forum Prawa Mediów Elektronicznych (FPME) jest ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym, organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie w założeniu stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych. Subsydiarnym celem wydarzenia jest integracja przedstawicieli praktyki oraz nauki zajmujących się kwestiami związanymi z prawem mediów elektronicznych.

Pierwsza edycja FPME odbyła się we Wrocławiu 26 marca 2015 roku, a jej tytuł przewodni to "Płatności elektroniczne. Prawne i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych". 2 FPME odbyło się w dniach 6-7 kwietnia 2016 roku w sali głównej SCK Uniwersytetu Opolskiego. Uczestnicy drugiej edycji FPME podjęli zagadnienia prawne, które stawia przed nami wszystkimi tytułowa "Europa Cyfrowa". Prelekcje odbyły się w pięciu panelach dyskusyjnych, które kolejno dotyczyły: wpływu rozporządzenia eIDAS na utworzenie jednolitego rynku, informatyzacji postępowania egzekucyjnego, ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, jednolitego europejskiego rynku prawa konsumenckiego w e-commerce oraz problemu własności intelektualnej w świecie cyfrowym.